EASYDOOR programmatie

Programmatie toegang

  • ED oproepen
  • twee korte 'beeps' is verbonden
  • toegangscode opgeven '#*pppp' waar pppp = paswoord, 4 digits.
  • commando ingeven, ED zal antwoorden met een 'beep' indien het commando uitgevoerd is.
  • ED verbreekt de verbinding bij een foutief commando, of bij het uitblijven van een commando na 10 seconden.

Commando's

Wijzig toegangscode

#0qqqq*

qqqq = paswoord, 4 digits

#0*

Resets paswoord naar '0000'

Telefoonnummers

#1nxxxxxx*

n = telefoonnummer 1 .. 3

xxxxxx nummer max 13 digits, '#' = pauze

Pauze/toon

#20x

x = 0 : pauze, x = 1 : toondetect

Secure key

#21x

x = 0 : NO, x = 1 : YES

Deur aktie

#22x

x = 0 : Remote, x = 1 : Auto, x = 2 : Never

Beltonen

#3xx

xx = aantal beltonen, steeds 2 digits default 03

Deurslot

#4xx

xx = tijd * 0,1sec, steeds 2digits default 20

Globaleoproep

#5xx

xx = tijd * 10sec, steeds 2digits default 03

Inhaaktoon aan

#6xx

xx = tijd * 10ms, steeds 2digits default 50

Inhaaktoon uit

#7xx

xx = tijd * 10ms, steeds 2digits default 50

 

info@adb-engineering.be

Last updated on maandag 8 januari 2007